fbpx

Intervju: Romerikets Blad

Skjermbilde-2021-05-08-kl.-12.52.57

Hei hei alle sammen!

Jeg håper dere alle har ei fin helg, og at dere nyter godværet - iallefall på østlandet. I dag er det eksamenslesing som står på agendaen for min del. Jeg kom bare innfor for å si at intervjuet med meg i Romerikets blad nå er ute. Trykk her for å lese. 

Sitter du inne med noen spørsmål, tanker eller ønsker et samarbeid med meg, send meg gjerne en melding: 
E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. 
Instagram:Her
Facebook: Her 

 

 

  161 Hits
161 Hits

Seksuelle overgrep. Snakk om det! Ta vare på hverandre! Og husk at det finnes hjelp!

5fc83241-19f3-4e5e-81bf-c17b4b55726b

April er «Sexual Awarness month» og er en årlig kampanje hvor man skal skape bevissthet rundt seksuelle overgrep.

Hva er et seksuelt overgrep?
Seksuelle overgrep omhandler ikke bare én ting eller én bestemt hendelse. Begrepet brukes som en samlebetegnelse og omhandler all form for uønskede seksuelle handlinger. Disse handlingene kan være både fysiske slik som voldtekt, beføling og uønsket kontakt, men det kan også skje uten direkte fysisk kontakt og gjennom seksuelt krenkende adferd i form av verbale krenkelser.

Hvorfor er det viktig å snakke om?
Det kan ofte være krevende å snakke om et overgrep. Voksne vil ofte prøve å skåne barn og unge mot alt som er vondt, men dette er noe man ikke kan unnlate å snakke om.

Seksuelle overgrep er ikke noe man kan avfeie fordi en selv ikke har opplevd det. Alle kjenner noen, om det er deg selv, en nabo, en kollega eller en i nær familie, så har alle en relasjon til en som har vært utsatt for overgrep.

Ifølge statistikk fra FHI opplyser 1 av 5 jenter og 1 av 14 gutter at de har vært utsatt for seksuelle overgrep før fylte 18 år. Se for deg at du går i en klasse med 29 elever, 15 jenter og 14 gutter. Dette kan være en hvilken som helst klasse, barneskole, ungdomsskole eller videregående. Av de 29 elevene vil i gjennomsnitt 4 elever ha opplevd et seksuelt overgrep.

Se for deg en hel skole hvor antall elever er likt, men hvor det nå er snakk om 3 klassetrinn med 4 klasser per trinn. På denne skolen har i gjennomsnitt 48 elever vært utsatt for et overgrep. Nå, se for deg alle skolene i Norge, alle arbeidsplasser og alle menneskene du noen gang har møtt, hvor høyt er antallet av overgrepsutsatte da?

Seksuelle overgrep er ikke bare et helseproblem i Norge, men det er et globalt folkehelseproblem. På verdensbasis rapporteres det at 1 av 3 kvinner opplever å bli utsatt for seksuelle overgrep og vold. 

Et overgrep oppleves ulikt fra person til person, men til felles er det at mange opplever senvirkninger som skam, skyldfølelse, relasjonsproblemer, angst, depresjon, retraumatisering og søvnproblemer.

I gjennomsnitt tar der mer enn 17 år fra er barn opplever et seksuelt overgrep til vedkommende forteller noen om dette (psykologitidsskriftet), og 1 av 3 voldtektsofre forteller det aldri (krisesenter). Det kan være mange årsaker til at det tar så lang tid: kanskje har offeret en nær relasjon til overgriperen, offeret kan tenkte at det er hans/hennes feil og noen er redd for å ikke bli tatt på alvor.

Husk at et overgrep ALDRI er offerets feil, all skyld ligger hos overgriperen!

Et overgrep er en krenkelse av det aller mest intime og er en ensom opplevelse fordi det ofte er forbundet med skam. Det er derfor så utrolig viktig å ikke velge bort de tunge samtalene selv om det kan oppleves som en ubehagelig tematikk. For med å snakke om det kan man gjøre barn, unge, og andre utsatte trygg på at de vonde hendelsene og opplevelsene også skal deles.

Hvem opplever et overgrep?
Selv om seksuelle overgrep i større grad rammer kvinner, utsettes både gutter og menn også for det. Det er viktig å vite at et overgrep kan ramme alle kjønn og personer i alle aldre, selv om de mest sårbare gruppene er barn og eldre.

Hvem kan man kontakte?
Dersom du har vært utsatt for et overgrep trenger du ikke å bearbeide dette alene, et overgrep er aldri offerets skyld, men alltid overgriperen.

Overgrepsmottak

Et overgrepsmottak er et lavterskeltilbud, og dersom du er i tvil på om du skal ta kontakt, så gjør det. Synes du det kan være utfordrende å ta kontakt selv, kan en venn eller en voksen du stoler på å gjøre det for deg.

Uavhengig av hvilken grad av et overgrep du har vært utsatt for tilbyr overgrepsmottakene deg hjelp, enten du bare ønsker å snakke med noen, eller trenger medisinsk hjelp. Alle kan ta kontakt med overgrepsmottaket, uten henvisning fra lege, og uavhengig av om du ønsker å politianmelde overgrepet eller ikke. Dette tilbudet er gratis og åpent hele døgnet.

Blant annet kan de tilby samtaler i trygge omgivelser, hjelp til å kontakte politiet, hjelp selv om overgrepet har skjedd bakover i tid, informasjon om oppfølgingstilbud, krisesentre og andre hjelpeinstanser.

På overgrepsmottaket blir du tatt godt imot av leger, sykepleiere og sosionomer. Alle ansatte har taushetsplikt og omgivelsene er lagt tilrette for at dette skal være en trygg plass å dele sine opplevelser.

Dersom du har et behov for å snakke med noen, kan du trykke her for å finne et overgrepsmottak nær deg.

Dersom det ikke er mulig å oppsøke et overgrepsmottak på grunn av værforhold eller lange avstander, kan du kontakte legevakten på tlf: 116 117, så vil de hjelpe deg videre.

 

Hjelp ved vold og overgrep
Døgnåpne tjenester

Er du voksen og trenger hjelp eller ønsker å hjelpe en annen voksen?

  • Krisesentrene tilbyr både beskyttelse, råd og veiledning. Finn ditt nærmeste krisesenter her 
  • Volds- og overgrepslinjen tlf: 116 006. En hjelpelinje for deg som opplever overgrep og vold i nære relasjoner volinjen.no
  • Hjelpetelefonen for seksuelt misbrukte tlf: 800 57 000 hjelpetelefon
  • Mental helses telefontjeneste tlf: 116 123 mental helse hjelpetelefonen

 

Er du bekymret for et barn eller trenger hjelp i omsorg for et barn?

  • Er du alvorlig bekymret for et barn, kontakt alarmtelefonen for barn og unge på 116 111 www.116111 
  • Har du omsorg for et barn og trenger hjelp, veiledning eller bare å lufte tanker, kan du ringe eller chatte med mental helses foreldresupport på tlf: 116 123 foreldresupport

 

 

Sitter du inne med noen spørsmål, tanker eller ønsker et samarbeid med meg, send meg gjerne en melding. 
E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. 

Ønsker du å følge meg i min hverdag, følg meg gjerne på Instagram og Facebook hvor jeg deler mine tanker og ideer med dere:) 
Instagram: Her
Facebook: Her 

 

 

 

  406 Hits
406 Hits

Naturvern - alt henger sammen med alt

DSC04417-Edit

Hva er natur- og miljøvern og hvorfor har jeg valgt å fokusere på dette?

Hva innebærer naturvern?
Som navnet tilsier, omfatter begrepet «naturvern» vern av naturen og naturressursene mot overdrevne eller unødige menneskelige inngrep. Dette er for å sikre det biologiske mangfoldet av planter og dyr.

«Alt henger sammen med alt» Dette er sjeldent mer riktig enn når det er snakk om balanse i naturen. Dersom et lite insekt forsvinner, kan dette få alvorlige konsekvenser for flere økosystemer og føre til ringvirkninger vi ikke vet omfanget av. Naturen slik vi kjenner den er ingen selvfølge, det er derfor viktig å ha et bevist forhold til hvordan vi kan ivareta den på best mulig måte.Naturen er i dag truet mange steder i verden, også her i Norge.

Forandringer i naturen er normalt og forventet - økosystemer forandres og arter dør ut, mens nye kommer til gjennom evolusjon. Forskjellen er at disse forandringene skjer over svært lang tid, mens dagens artsutrydding skjer trolig minst tusen ganger raskere enn naturlig, visste du det?

Natur – og miljøvern omfatter både globale problemer, men også helt lokale saker. Viktige formål er å bevare det biologiske mangfoldet, opprettholde det naturlige grunnlaget og bærekraftig bruk når det kommer til landbruk, fiskeri, industri, og annen næringsvirksomhet.

Hvorfor er det så viktig å ta vare på naturen?
Vi får mange verdifulle goder av en rik og variert natur: mat, medisiner, vann, klær, bygningsmaterialer, klær, trygghet, helse og ny teknologi. I tillegg er kulturlandskapet en del av vår naturarv og må vernes om. Naturen har også en stor egenverdi: artsmangfold, naturglede og rekreasjonsverdi.

Vern av arter
I følge wwf (wwf.no) er nå 2355 dyr, planter og andre arter oppført som truet på rødlista – disse artene er i dag truet på grunn av menneskelig påvirkning. Den norske rødlista er en oversikt over arter som har risiko for å dø ut i Norge (trykk inn her for å se en fullverdig liste). på denne listen finner man blant annet fjellrev (kritisk truet) og brunbjørn (sterkt truet). 

Som nevnt tidligere kan en utrydning av arter føre med seg store konsekvenser for miljøet og økosystemene. Det er derfor viktig å gjøre det man kan for å unngå at dette skjer, og da er det en forutsetning å starte med bevisstgjøring.

Vernetanken er ikke ny; i flere hundre år har det vært arbeidet for og foretatt vern av natur og naturtyper, både i Norge og i andre land. Men det moderne natur- og miljøvernet er et produkt av 1900-tallet og er blitt utviklet i takt med de økende miljøproblemene.

I dag er det et stort fokus på naturvern, og barn lærer om dette alt på barneskolen.

Naturvern er et stort begrep som omfatter mye: plast i naturen, vern av arter, bærekraftig forbruk og mye mer. Jeg håper at mitt bidrag kan føre til litt mer bevissthet rundt noen ting i dette enorme temaet.   

    

Bildet på post coveret er tatt av Freydís. Sjekk ut intagramkontoen (@freydisfotograf) for å se de flotte bildene hun har tatt, eller ta kontakt med henne via facebooksiden (her) eller på hennes hjemmeside (her).

 

Sitter du inne med noen spørsmål, tanker eller ønsker et samarbeid med meg, send meg gjerne en melding. 
E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. 

Ønsker du å følge meg i min hverdag, følg meg gjerne på Instagram og Facebook hvor jeg deler mine tanker og ideer med dere:) 
Instagram: Her
Facebook: Her 

  496 Hits
496 Hits

Frivillighetsorganisasjonen "Hjelpende hender" + radiointervju

166141723_359247842042267_1477386298793495134_n

 

Hei alle sammen og god påske! 

For noen dager siden var jeg så heldig å få bli kjent med folkene bak organisasjonen «hjelpende hender». Grunnleggeren og daglig leder av organisasjonen er Ellen Bakke. Hun brenner for at alle mennesker skal få den hjelpen de trenger når de trenger det. Sammen med familien og engasjerte ildsjeler sørger de for at personer som står i en vanskelig situasjon får mat, klær, møbler, noen å snakke med og ellers tilbyr de hjelp så langt midlene når.

Hva gjør de?

Hjelpende hender er en frivillig organisasjon som har drevet veldedighet på Romerriket siden 2012. Flere tusen mennesker har fått hjelp og bistand fra organisasjonen, og hver måned hjelper de mer enn 400 mennesker med mat og ulike nødvendigheter.

Hver måned handler de inn store mengder mat, som de kjører ut til de som har behov for det. «Her kan de vi hjelper til en viss grad velge hva de ønsker innenfor en økonomisk grense. Dette fører med en del ekstra jobb, men det gjør tilbudet enda bedre, minsker matsvinn og gir mennesker en bedre selvfølelse». Etter korona meldte sin ankomst har de opplevd en økning i antall personer som kontakter dem for hjelp.

I tillegg til matutdeling, driver de også med utdeling av klær, møbler og samtaler som kan ende i problemløsning. De har lang erfaring med mennesker i vanskelige situasjoner både i forhold til det offentlige, økonomiske og andre ting.

Høytidene og spesielle dager som jul, påske og bursdager er for de aller fleste dager å se frem til, mens for andre kan dette være tider preget av stress og usikkerhet. Hjelpende hender deler ut mat, godteri, drikke og gaver til barna. De tilbyr også hjelp til bursdagsfeiringer og har siden 2018 arrangert aktivitetsskole for barn fra vanskeligstilte familier.

Organisasjonen har i dag en bruktbutikk, hvor de selger klær og andre ting til en billig penge. Sammen med bidrag fra enkeltpersoner og næringslivet, brukes bruktbutikken til å subsidiere veldedighetsdelen av organisasjonen. På grunn av korona er butikken nå nødt til å holde stengt, og da passer det bra at de har opprettet en nettbutikk der man enkelt og trygt kan kjøpe varer over nett. Sjekk ut (https://hhbruktbutikk.no).

På torsdag fikk jeg være med på deres første gjennomføring av «live shopping». Det var satt sammen flere antrekk som ble livestreamet på facebook, slik at dere hjemme trygt og enkelt kunne få et innblikk i hva som var å finne hos hjelpende henders bruktbutikk. Etter live showet ble det lagt ut bilder av antrekkene slik at de som ønsket kunne kjøpe.

Dersom du ikke fikk showet med deg, kan du fremdeles se det her. Trykker du inn på «diskusjon» på facebooksiden, får du opp bilder av hvert plagg. Det er fremdeles mulighet for å sikre seg noen lekre gjenbrukte skatter – å kjøpe gjenbrukt er bra både for miljøet og for lommeboka.

Hva kan du bidra med?

For at de skal kunne hjelpe så mange som mulig, er de avhengig av bidrar fra enkeltpersoner og næringslivet. Dersom dere ønsker å bidra, kan dere vipse til 87176. De tar også gjerne imot klær og annet utstyr som de gir ut og selger i sin bruktbutikk. 

For mer informasjon om organisasjonen kan dere lese mer på deres nettside her

 

«NRK P1 Troms»

I går hadde jeg mitt første radiointervju. Siden jeg befinner meg i Lillestrøm for tiden, foregikk dette over telefonen. Dette var utrolig spennende, og litt skummelt. 

For de som ikke var våkne når intervjuet gikk kl 0740, kan du høre det her (tid: 01.30.00). Her svarer jeg blant annet på spørsmål om min deltakelse og hva jeg ønsker å oppnå med konkurransen. 

 

 

Sitter du inne med noen spørsmål eller tanker, så send meg gjerne en melding. 
E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. 

Ønsker du å følge meg i min hverdag, så følg meg gjerne på Instagram og Facebook hvor jeg deler mine tanker og ideer med dere: 
Instagram: Her
Facebook: Her 

  384 Hits
384 Hits

Veien videre + medieoppslag

DSC04288-Edit

Hei alle sammen!

Som noen av dere sikkert fikk med dere, var det semifinale for en liten uke siden. Resultatet kom like etter og jeg skal, sammen med 20 andre flotte jenter, kjempe om en plass i finalen. Dette blir utrolig spennende og ikke minst lærerikt.

Men hva betyr dette egentlig?
Det betyr at vi som enkeltpersoner får mer oppmerksom rettet mot oss. Noe som i praksis vil si at vårt budskap, våre holdninger og våre handlinger når ut til flere personer. Dette fører med seg en utrolig mulighet for meg når det kommer til å dele erfaringer og tanker med dere.

Mitt ønske er å fronte gode holdninger, verdier, være en god rollemodell og et godt forbilde.
Jeg vil også være en som både løfter andre opp og frem, men også meg selv, slik at jeg kan nå de målene jeg setter meg. Jeg vil at de rundt meg skal føle seg sett, verdifull og ikke minst god nok.

Jeg har nå en plattform hvor jeg kan dele mine tanker og mitt engasjement med dere. Som jeg har nevnt tidligere, kommer jeg til å rette litt ekstra oppmerksomhet mot naturvern. Her mener jeg det er mye å hente og ikke minst mange enkle tiltak og valg man kan gjøre, som vil være litt bedre for miljøet og omgivelsene. Fremover kommer jeg til å arbeide med flere inspirerende mennesker, som bruker sine ressurser på å hjelpe andre. De ser et behov, og tar saken i egne hender for å finne en løsning på de utfordringene de står over, eller utfordringer andre står ovenfor. Jeg ser fram til å introdusere dere for disse personene og deres engasjement for å hjelpe andre.

For noen dager siden hadde jeg en hyggelig telefonsamtale med Marte fra nettavisa «iHarstad».Trykk på linken her for å lese intervjuet.


Bilde både i artikkelen og post cover er tatt av Freydis. Sjekk ut henens Instagram: @freydisfotograf, for flotte bilder. 

 

Sitter du inne med noen spørsmål eller tanker, så send meg gjerne en melding. 
E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. 

Ønsker du å følge meg i min hverdag, så følg meg gjerne på Instagram og Facebook hvor jeg deler mine tanker og ideer med dere: 
Instagram: Her
Facebook: Her 

 

  606 Hits
606 Hits

Semifinalebildene er klare!

 

Hei hei alle sammen!

De siste ukene har vært hektiske og full av kontraster. Jeg er nå inne i min tredje uke med sykehjemspraksis og lesing til eksamen på dagtid, mens jeg på kveldstid har vært på fotoshoot med Freydís. Jeg setter stor pris på kontrastene som hverdagen min nå byr på, i en ellers litt kjedelig, nedstengt tid. 

Alle bildene til semifinalen er tatt av Freydís. Vi har tatt bilder sammen tidligere også, og jeg er utrolig fornøyd med hva vi har fått til. Hun er en herlig dame med mye erfaring som fotograf. Latteren sitter løst og kreativiteten er stor. Jeg kan virkelig anbefale henne til alle som ser etter en fotograf, enten det er for å ta bilde av barna, tenåringene eller seg selv. 

Sjekk ut intagramkontoen (@freydisfotograf) for å se de flotte bildene hun har tatt, eller ta kontakt med henne via facebooksiden (her) eller på hennes hjemmeside (her).

Sitter du inne med noen spørsmål eller tanker, så send meg gjerne en melding. 

E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. 

Ønsker du å følge meg i min hverdag, kan du følg meg på Instagram og Facebook hvor jeg deler mine tanker og ideer med dere. 

Instagram: Her

Facebook: Her

 

 

 

  1689 Hits
1689 Hits
Påmelding for 2022

Du kan nå melde deg på til Miss Norway 2022.

Vi har løpende uttak og det fungerer slik at de som melder seg på, vil bli vurdert. De som kommer med videre blir invitert til obligatorisk introduksjonskurs høsten 2021 eller vinteren 2022. Det er lurt å følge med på tidligere deltakere for å danne et bilde av hva konkurransen går ut på. Vi gleder oss til å se din påmelding.

Trykk her for å melde deg på

Beste hilsener fra Nora Emilie Nakken, Miss Norway 2021

Logg inn

Meld deg på