fbpx

Fordommer, en uheldig samfunnseffekt - Eirin Tunheim

Mennesket er i en unik posisjon, og noen vil kanskje si at vi er feilplassert. For kun 70,000 år siden var vi sankere og jegere, slik som Neandertalerne og Homo erectus, våre nærmeste slektninger. Vi har forbikjørt dem.

Evolusjonen bygger på at egenskaper utvikler seg over generasjoner i ulike arter, hvilke egenskaper som overføres videre er gjerne dem best tilpasset det aktuelle miljøet som førte til overlevelse av organismen. Over flere generasjoner vil man derfor ha en organisme, en skapning, godt tilpasset overlevelse i det aktuelle miljøet. Hva mennesket angår, har våre evner til å tenke, våre kognitive egenskaper, ført til en rivende utvikling av samfunnet vårt. Denne raske utviklingen av menneskeskapte redskaper, kommunikasjon, jordbruk og infrastruktur har ført til et verdensomspennende komplisert samfunn. Dette har skjedd så raskt at biologien vår, evolusjonen, ikke har klart å holde følge. Økende antall tilfeller av livsstilssykdommer som diabetes og overvekt kan gjenspeile dette, da våre biologiske evner til å lagre mat og lyst på søte smaker var viktig i et samfunn der mat var mangelvare og det var en kamp for å overleve.

I samfunn i dag der mat eksisterer i overflod kan dette gjenspeiles ved økt antall tilfeller av livsstilssykdommer som diabetes/sukkersyke og ekstrem overvekt, men også fordommer – uten at man direkte vil kalle fordommer for sykdommer. Kognitive funksjoner gjør oss egnet til å tenke og reflektere, men også egnet til å uttrykke fordommer. Biologisk er vi innstilt til øyeblikkelig å kunne dømme en persons genetiske og sosiale bakgrunn, samt egenskaper med et raskt blikk. Mennesket er dyktig til å dømme andre på grunn av utseende og deres bakgrunn via assosiasjoner. Assosiasjoner er når det ene fører til det andre, for eksempel visse sanseinntrykk som fører til visse tanker. Et eksempel på en assosiasjon kan være å se et ekorn, man vil straks assosiere en ekorn med en nøtt, og kanskje vil man tenke at ekornet leter etter nøtter dersom det flyr opp og ned en trestamme. Dette hjelper oss til rask og komplisert tenking. Kanskje var vi nødt til å kunne raskt avgjøre om en person var fiendtlig eller ei, om visse bær var spiselige eller ei, og så videre. Enkelte assosiasjoner sitter i ryggmargen, andres læres over tid, fra erfaring og familie. Det er nettopp denne egenskapen som feiler i mange tilfeller i dagens samfunn.

Nå lever vi i relativt trygge samfunn der man ikke umiddelbart tenker på om noe er spiselig eller ei, fiendtlig eller vennlig, derimot eksisterer politi, lover og regler som sørger for dette. Likevel får vi assosiasjoner og tanker av det vi ser, og uheldigvis kan dette føre til uheldige fordommer, ofte i jobbsammenheng/ansettelse, journalistikk og hverdagslige saker. Dette kan være basert på utseende, hudfarge, klesstil, dialekt og lignende. Dette kan forsterkes og forvrenges av media gjennom oppvekst. Hollywoodfilmer, nyheter og reklame som fremstiller visse folkegrupper, religioner, og lignende på enkelte (negative) måter vil påvirke hva man assosierer med dem. Og med mindre man leser eller opplever disse folkegruppene på andre måter enn det man har blitt foret med via media, vil man ikke ha noe annet (positivt) å assosiere dem med. På en annen måte kan man kanskje si at mobbing og fordommer er et individs måte til å beskytte seg selv mot fremmede ideer på. Mennesker og dyr er ofte skeptisk til ting de aldri har sett før eller ikke visste eksisterte. Enten vil det utvikles til aksept eller hat. Vi lever i et multikulturelt samfunn, verden, hvor det eksisterer ulike typer mennesker. Man bør nesten være forpliktet til å lære seg om hverandre, for å kunne forstå hverandre og møte hverandre med forståelse fremfor unødvendig hat. Naturen har skapt oss alle sammen. Alle er annerledes.

Vi er like mye verdt. Vi er avhengig av hverandre. Noe som skiller mennesker fra dyr er muligheten for å samarbeide sammen. Du vil aldri se mer enn 150 sjimpanser i en flokk som lever sammen og samarbeider like godt. Vi har en kognitiv gave og denne kan vi sammen bruke til å skape en endring. Endring som kan redde liv og pleie folk og dyr som trenger hjelp. Fordommer er som læring. Og som hvilken som helst annen læring bør man lære både positive og negative sider ved et tema før man uttrykker seg eller handler på bakgrunn av kunnskapen sin. Man møter ikke opp til en eksamen uten i det minste å ha skumlest gjennom pensum, i hvert fall ikke om du vil bestå. Man har lett for å velge og tro på noe fremfor noe annet, og dette kan være vanskelig å endre over tid, spesielt om familien har samme syn. Men da har du iallfall en sjanse til å lære dine barn eller venner om det du vet. Dette her vil jeg gjerne formidle fram. Vi kan skape en bra verden hvis du velger å leve midt på en rød linje, ikke for mye til høyre eller ikke for mye til venstre.

Try to open your heart and your mind, and your life will be easier.

 

Med vennlig hilsen

Eirin Tunheim

_______________________________________________

Kilder

  • Yuval Noah Harari: Sapiens- En kort historie om menneskeheten, Del 1, 5.opplag, 2018. 

_______________________________________________

Følg meg på facebook: https://www.facebook.com/eirintunheimveientilmissnorway2019/

Følge meg på instagram: https://www.instagram.com/eirin_tunheim/

 

 

Miss World
Mitt 2018 - Friår, utfordringer, høydepunkt og rei...
 

Kommentarer

Already Registered? Login Here
Ingen kommentarer
Påmelding for 2021

Påmelding til Miss Norway 2020 er avsluttet, og vi har nå satt igang påmelding til 2021. Vi har løpende uttak, og de som blir tatt ut får beskjed på e-post etter at finalen i 2020 er avholdt på sommeren.

Beste hilsener fra Helene Abildsnes, Miss Norway 2019

Logg inn

Meld deg på