Vil du følge meg på sosiale medier?

Heihei, alle sammen! Jeg tenkte jeg kunne poste et innlegg hvor jeg forteller litt om meg på sosiale medier! Jeg ser på sosiale medier som en fint ting, men allikevel er det alltid bra å ha balanse på det meste. Jeg liker sosiale medier i hovedsak fordi jeg får dele med andre det jeg ønsker, være kreativ, og lære av andre. Jeg er en meget kreativ sjel og for meg er det viktig å” booste” det kreative i meg hver dag! Dette kan jeg gjøre ved å være på sosiale medier! Jeg kan høre på musikk, male, danse, produsere noe, ta bilder, redigere bilder eller små filmer, og alt dette er med på min kreative hverdag!

 

Du finner meg på diverse av de sosiale mediene! Er en liste om du vil sjekke det ut:

 

For øyeblikket er jeg mest aktiv på instagram, MissNorway blogg, tise og spotify, men det er bare å følge meg på facebook pagen min samt Youtube, for jeg vil snart komme med mye spennende der også!

 

-Foto: Espen Alexander Schultz Andersen- 

Håper dere har lyst til å følge meg og få høre om min verden! Lots of love fra meg! :*

 

En essensiell faktor for samfunnet

Hei! alle sammen, idag vil jeg dele noen av mine tanker med dere! Dagen stråler og jeg håper alle har en super dag! Les videre lenger ned! 

-foto: Raj Fylling- 

-Sosialisering fra start til slutt.-

I denne korte teksten vil jeg se på hva sosialisering er, og begrunne hvorfor sosialisering er livsvarig. Tilbake til småsamfunnene kan vi kildre med tydelige tegn om at kultur, normer og adferd var viktig elementer hos dem. Dette kan vi også spore til den dag i dag, nyere studier har gitt begreper på denne internalisering, nemlig sosialisering. 

Sosialisering defineres som en prosess hvor individet lærer og adopterer samfunnets normer, regler, adferdsmønsteret og prosessen integrerer individet med resten av samfunnets medlemmer. I de tradisjonelle samfunn har sosialiseringen vært dominert av instanser som nær familie, slekt og arbeidsplass, som kalles primærsosialisering. Senere i prosessen har innstaser som skole, venner, barnehage vært viktige for det vi kaller sekundær sosialiseringen. I mer moderne tid har massemedier fått en tydelig økende betydning for sekundærsosialiseringen. Slik definert, vet vi at sosialisering er et begrep som betegner en lærings/adopsjons prosess spesialitet viktig for nykommerne i samfunnet. Sosialisering er også en av fem grunnprinsipper for at et samfunn skal funksjonere. Men vil denne prosessen vare livet ut?

Når jeg vil besvare et slik spørsmål, er det viktige å se på begrepene som brukes i definisjonen av sosialisering nemlig, normer, regler og adferdsmønster. Dette er nemlig noe vi står ovenfor til hverdags, sosialiseringsprosessen gjør oss dermed i stand til å delta i og være en del av samfunnet vi lever i. Prosessen internaliserer oss, påvirker adferdsmønster, og derfor livsvarig. Adferd derimot kan endres, eksempelvis om vi flytter til et helt nytt land, med andre normer, kultur og verdier. Allikevel setter denne prosessen de første tegn ved vår identitet, og identitet henimot adferd vil være noe som alltid står. Dersom man ikke skulle internaliseres, av sosialiseringen som man får fra samfunnet som man er del av, vil reaksjoner på individets adferd inntreffe, enten i negative eller positive former for sanksjon.

Individet står derfor ovenfor en læringsprosess store deler av livet, man speiles til miljøet med lever i og adopterer det man ser. Normer, regler, verdier, kultur og adferd er viktig for et samfunn, som nevnt tidligere er faktisk sosialisering en essensiell faktor for samfunnets funksjon. Allikevel stusser jeg over tanken på at det ikke er en tredje sosialisering. Vi kan skille sosialisering i seks typer, men allikevel ingen for den jeg snart vi beskrive. Liver er langt og man slutter ikke å lære når sekundærsosialisering tar slutt. Eksempelvis når et sosialisert voksent menneske får et barn, hvor barnet adopterer mor/far, men setter spørsmål ved sider som kanskje ikke burde adopteres. Hvor de voksene faktisk kunne lært av det barnet setter spørsmål ved. Kanskje man ikke kalle en eventuelt tredje sosialisering, for sosialisering, siden det defineres som en prosess for et individ for å fungere godt i et samfunn. Derimot kan det definitivt kalles en læringsprosess det også. 

 -Foto: Raj Fylling. Redigert av Victoria Julie Seemann. Modeller: Til venstere Diana Louise, til høyere Lea Stefine Tryggvason-

 

Hva tenker du om mine tanker? 

 

Den vakre Norske Nasjon, med skjulte sannheter…

-𝐆𝐨𝐝 𝐦𝐨𝐫𝐠𝐞𝐧 𝐭𝐢𝐥 𝐝𝐞𝐫𝐞 𝐚𝐥𝐥𝐞! 𝐇𝐯𝐨𝐫 𝐠𝐨𝐝𝐭 𝐤𝐣𝐞𝐧𝐧𝐞𝐫 𝐝𝐮 𝐝𝐢𝐭𝐭 𝐥𝐚𝐧𝐝?-

-𝐇𝐨𝐥𝐥𝐦𝐞𝐧𝐤𝐨𝐥𝐥𝐞𝐧. 𝐅𝐨𝐭𝐨: 𝐄𝐫𝐢𝐤 𝐋𝐮𝐧𝐝 𝐉𝐨𝐡𝐚𝐧𝐧𝐞𝐬𝐞𝐧-

𝐍𝐨𝐫𝐠𝐞 𝐞𝐫 𝐞𝐭 𝐯𝐚𝐤𝐤𝐞𝐫𝐭 𝐨𝐠 𝐞𝐧𝐞𝐬𝐭å𝐞𝐧𝐝𝐞 𝐥𝐚𝐧𝐝, 𝐦𝐞𝐝 𝐞𝐯𝐞𝐧𝐭𝐲𝐫𝐥𝐢𝐠𝐞 𝐥𝐚𝐧𝐝𝐬𝐤𝐚𝐩 𝐚𝐯, 𝐟𝐣𝐨𝐫𝐝𝐞𝐫 𝐨𝐠 𝐯𝐚𝐧𝐧. 𝐄𝐧 𝐧𝐚𝐬𝐣𝐨𝐧 𝐯𝐢 𝐤𝐚𝐧 𝐯æ𝐫𝐞 𝐦𝐞𝐠𝐞𝐭 𝐬𝐭𝐨𝐥𝐞 𝐚𝐯, 𝐢𝐤𝐤𝐞 𝐛𝐚𝐫𝐞 𝐠𝐫𝐮𝐧𝐧𝐞𝐭 𝐯å𝐫𝐞 𝐤𝐣æ𝐫𝐞 𝐩𝐨𝐥𝐢𝐭𝐢𝐤𝐞𝐫𝐞 𝐨𝐠 𝐤𝐣𝐞𝐧𝐭𝐟𝐨𝐥𝐤, 𝐦𝐞𝐧 𝐦𝐚𝐧𝐠𝐟𝐨𝐥𝐝𝐞𝐭 𝐢 𝐬𝐞𝐠 𝐬𝐞𝐥𝐯. 𝐉𝐞𝐠 𝐤𝐣𝐞𝐧𝐧𝐞𝐫 𝐢 𝐡𝐯𝐞𝐫𝐭 𝐟𝐚𝐥𝐥 𝐩å 𝐞𝐧 𝐬𝐥𝐢𝐤 𝐟ø𝐥𝐞𝐥𝐬𝐞, 𝐨𝐠 𝐦å 𝐬𝐢 𝐣𝐞𝐠 𝐞𝐫 𝐭𝐚𝐤𝐤𝐧𝐞𝐦𝐥𝐢𝐠 𝐟𝐨𝐫 å 𝐯æ𝐫𝐞 𝐍𝐨𝐫𝐬𝐤, 𝐢𝐤𝐤𝐞 𝐦𝐢𝐧𝐬𝐭 𝐟𝐨𝐫𝐝𝐢 𝐣𝐞𝐠 𝐚𝐯 𝐝𝐞𝐧 æ𝐫𝐞 𝐟𝐨𝐫 𝐯æ𝐫𝐞 𝐦𝐞𝐝 𝐩å å 𝐫𝐞𝐩𝐫𝐞𝐬𝐞𝐧𝐭𝐞𝐫𝐞 𝐍𝐨𝐫𝐠𝐞, 𝐢 ”𝐫ø𝐝𝐭, 𝐡𝐯𝐢𝐭 𝐨𝐠 𝐛𝐥å𝐭𝐭.”

 

𝐌𝐞𝐧 𝐡𝐯𝐚 𝐯𝐞𝐭 𝐯𝐢 𝐞𝐠𝐞𝐧𝐭𝐥𝐢𝐠 𝐨𝐦 𝐯å𝐫𝐭 𝐥𝐢𝐥𝐥𝐞 𝐥𝐚𝐧𝐝?

𝐍𝐨𝐫𝐬𝐤𝐞 𝐞𝐫 𝐧𝐨𝐞 𝐯𝐢 𝐤𝐚𝐧 𝐬𝐧𝐚𝐤𝐤𝐞 𝐨𝐦 𝐦𝐞𝐝 𝐞𝐧 𝐬𝐩𝐞𝐧𝐭 𝐥𝐲𝐬𝐭, 𝐯𝐢 𝐡𝐚𝐫 𝐧𝐞𝐦𝐥𝐢𝐠 𝐧𝐨𝐞𝐧 𝐬𝐤𝐣𝐮𝐥𝐭𝐞 𝐬𝐚𝐧𝐧𝐡𝐞𝐭𝐞𝐫 𝐝𝐮 𝐤𝐚𝐧𝐬𝐤𝐣𝐞 𝐢𝐤𝐤𝐞 𝐯𝐚𝐫 𝐤𝐥𝐚𝐫 𝐨𝐯𝐞𝐫. 𝐕𝐢 𝐯𝐚𝐫 𝐭𝐚𝐭𝐭 𝐟𝐥𝐞𝐬𝐭 𝐦𝐞𝐝𝐚𝐥𝐣𝐞𝐫 𝐢 𝐯𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫-𝐎𝐋, 𝐟𝐚𝐤𝐭𝐢𝐬𝐤 𝐬å 𝐦𝐚𝐧𝐠𝐞 𝐬𝐨𝐦 𝟑𝟐𝟗 𝐦𝐞𝐝𝐚𝐥𝐣𝐞𝐫! 𝐃𝐞𝐭 𝐞𝐫 𝐡𝐞𝐥𝐭 𝐮𝐭𝐫𝐨𝐥𝐢𝐠 𝐨𝐠 𝐭𝐞𝐧𝐤𝐭𝐞 𝐩å. 𝐕𝐞𝐫𝐝𝐞𝐧𝐬 𝐬𝐭ø𝐫𝐬𝐭𝐞 𝐝𝐲𝐩𝐯𝐚𝐧𝐧𝐬 𝐤𝐨𝐫𝐚𝐥𝐥𝐫𝐞𝐯 𝐞𝐫 𝐍𝐨𝐫𝐬𝐤, 𝐨𝐠 𝐛𝐞𝐟𝐢𝐧𝐧𝐞𝐫 𝐧𝐞𝐦𝐥𝐢𝐠 𝐮𝐭𝐞𝐧𝐟𝐨𝐫 𝐝𝐞𝐭 𝐯𝐚𝐤𝐫𝐞 𝐋𝐨𝐟𝐨𝐭𝐞𝐧. 𝐊𝐚𝐧𝐬𝐤𝐣𝐞 𝐢𝐤𝐤𝐞 𝐬å 𝐫𝐚𝐫𝐭 𝐚𝐭 𝐍𝐨𝐫𝐠𝐞 𝐯𝐚𝐫 𝐟𝐫𝐞𝐦𝐬𝐭  𝐢𝐧𝐧𝐞𝐧 𝐥𝐚𝐬𝐤𝐞𝐬𝐮𝐬𝐡𝐢?

 -𝐇𝐨𝐥𝐥𝐦𝐞𝐧𝐤𝐨𝐥𝐥𝐞𝐧. 𝐅𝐨𝐭𝐨: 𝐄𝐫𝐢𝐤 𝐋𝐮𝐧𝐝 𝐉𝐨𝐡𝐚𝐧𝐧𝐞𝐬𝐞𝐧-

𝐈𝐤𝐤𝐞 𝐧𝐨𝐤 𝐦𝐞𝐝 𝐚𝐭 𝐯𝐢 𝐡𝐚𝐫 𝐞𝐧 𝐟𝐫𝐨𝐝𝐢𝐠 𝐧𝐚𝐭𝐮𝐫 𝐦𝐞𝐝 𝐦𝐚𝐧𝐠𝐞 𝐛æ𝐫𝐞𝐤𝐫𝐚𝐟𝐭𝐢𝐠𝐞 𝐫𝐞𝐬𝐬𝐮𝐫𝐬𝐞𝐫. 𝐕𝐢 𝐡𝐚𝐫 𝐟𝐥𝐞𝐫𝐞 𝐍𝐨𝐛𝐞𝐥𝐩𝐫𝐢𝐬 𝐯𝐢𝐧𝐧𝐞𝐫𝐞 𝐡𝐞𝐫 𝐢 𝐍𝐨𝐫𝐠𝐞, 𝐛å𝐝𝐞 𝐢𝐧𝐧𝐞𝐧 𝐥𝐢𝐭𝐭𝐞𝐫𝐚𝐭𝐮𝐫, 𝐤𝐣𝐞𝐦𝐢, 𝐟𝐲𝐬𝐢𝐤𝐤, 𝐟𝐫𝐞𝐝 𝐨𝐠 𝐞𝐧𝐝𝐚 𝐟𝐥𝐞𝐫𝐞. 𝐄𝐧 𝐬𝐨𝐦 𝐤𝐚𝐧𝐬𝐤𝐣𝐞 𝐢𝐤𝐤𝐞 𝐞𝐫 𝐥𝐢𝐤𝐞 𝐨𝐯𝐞𝐫𝐫𝐚𝐬𝐤𝐞𝐧𝐝𝐞 𝐞𝐫 𝐯å𝐫 𝐤𝐣æ𝐫𝐞 𝐁𝐣ø𝐫𝐧𝐬𝐭𝐣𝐞𝐫𝐧𝐞 𝐁𝐣ø𝐫𝐧𝐬𝐨𝐧 𝐬𝐨𝐦 𝐯𝐚𝐧𝐭 𝐍𝐨𝐛𝐞𝐥𝐩𝐫𝐢𝐬𝐞𝐧 𝐢 𝐥𝐢𝐭𝐭𝐞𝐫𝐚𝐭𝐮𝐫 𝐢 𝟏𝟗𝟑𝟎. 𝐂𝐡𝐫𝐢𝐬𝐭𝐢𝐚𝐧 𝐋𝐨𝐮𝐬 𝐋𝐚𝐧𝐠𝐞 𝐯𝐚𝐧𝐭 𝐢 𝟏𝟗𝟐𝟏 𝐍𝐨𝐛𝐞𝐥𝐬 𝐟𝐫𝐞𝐝𝐬𝐩𝐫𝐢𝐬. 𝐃𝐞𝐭 𝐬𝐭å𝐫 𝐬𝐭𝐨𝐫 𝐡𝐞𝐝𝐞𝐫 𝐨𝐠 æ𝐫𝐞 𝐭𝐢𝐥 𝐝𝐞𝐦, 𝐬𝐩𝐞𝐬𝐢𝐞𝐥𝐭 𝐭𝐢𝐥 𝐯å𝐫𝐞 𝐟𝐨𝐫𝐟𝐞𝐝𝐫𝐞. 𝐕å𝐫𝐞 𝐟𝐨𝐫𝐟𝐞𝐝𝐫𝐞.. å 𝐯å𝐫𝐞 𝐟𝐨𝐫𝐟𝐞𝐝𝐫𝐞. 𝐀𝐥𝐭 𝐟𝐫𝐚 𝐍𝐨𝐛𝐞𝐥𝐩𝐫𝐢𝐬𝐞𝐫 𝐭𝐢𝐥 𝐟𝐨𝐥𝐤𝐞𝐞𝐯𝐞𝐧𝐭𝐲𝐫, 𝐟𝐫𝐚 𝐠å𝐫𝐝𝐬𝐛𝐫𝐮𝐤 𝐭𝐢𝐥 𝐬𝐞𝐧𝐞𝐫𝐞 𝐮𝐫𝐛𝐚𝐧𝐢𝐬𝐞𝐫𝐢𝐧𝐠. 𝐅𝐨𝐫 𝐞𝐧 𝐡𝐢𝐬𝐭𝐨𝐫𝐢𝐞 𝐯𝐢 𝐡𝐚𝐫!

 

𝐌𝐢𝐭𝐭 ø𝐧𝐬𝐤𝐞𝐫 𝐭𝐢𝐥 𝐝𝐞𝐫𝐞 𝐞𝐫, å 𝐭𝐞𝐧𝐤𝐞 𝐨𝐯𝐞𝐫 𝐡𝐯𝐨𝐫 𝐡𝐞𝐥𝐝𝐢𝐠𝐞 𝐯𝐢 𝐞𝐫 𝐬𝐨𝐦 𝐛𝐨𝐫 𝐢 𝐍𝐨𝐫𝐠𝐞, 𝐬𝐥𝐞𝐭𝐭𝐞𝐬 𝐢𝐤𝐤𝐞 𝐚𝐥𝐥𝐞 𝐬𝐨𝐦 𝐞𝐫 𝐥𝐢𝐤𝐞 𝐡𝐞𝐥𝐝𝐢𝐠 𝐬𝐨𝐦 𝐨𝐬𝐬. 𝐉𝐞𝐠 𝐟ø𝐥𝐞𝐫 𝐦𝐞𝐠 𝐮𝐭𝐫𝐨𝐥𝐢𝐠 𝐭𝐚𝐤𝐤𝐧𝐞𝐦𝐥𝐢𝐠. 𝐃𝐞𝐭𝐭𝐞 𝐯𝐚𝐫 𝐟𝐚𝐤𝐭𝐚 𝐨𝐦 𝐍𝐨𝐫𝐠𝐞 𝐣𝐞𝐠 𝐟𝐚𝐤𝐭𝐢𝐬𝐤 𝐢𝐤𝐤𝐞 𝐯𝐚𝐫 𝐤𝐥𝐚𝐫 𝐨𝐯𝐞𝐫. 𝐕𝐢𝐬𝐭𝐞 𝐝𝐮 𝐨𝐦 𝐝𝐢𝐬𝐬𝐞 𝐟𝐚𝐤𝐭𝐚𝐞𝐧𝐞 𝐨𝐦 𝐍𝐨𝐫𝐠𝐞?

 

 

-𝐇𝐨𝐥𝐥𝐦𝐞𝐧𝐤𝐨𝐥𝐥𝐞𝐧. 𝐅𝐨𝐭𝐨: 𝐄𝐫𝐢𝐤 𝐋𝐮𝐧𝐝 𝐉𝐨𝐡𝐚𝐧𝐧𝐞𝐬𝐞𝐧-

𝐊𝐢𝐥𝐝𝐞𝐫:

𝐡𝐭𝐭𝐩𝐬://𝐰𝐰𝐰.𝐬𝐢𝐝𝐞𝟑.𝐧𝐨/𝟐𝟎-𝐭𝐢𝐧𝐠-𝐝𝐮-𝐢𝐤𝐤𝐞-𝐯𝐢𝐬𝐬𝐭𝐞-𝐨𝐦-𝐧𝐨𝐫𝐠𝐞-𝟒𝟏𝟔𝟑𝟖𝟓𝟕

𝐡𝐭𝐭𝐩𝐬://𝐧𝐨.𝐰𝐢𝐤𝐢𝐩𝐞𝐝𝐢𝐚.𝐨𝐫𝐠/𝐰𝐢𝐤𝐢/𝐍𝐨𝐫𝐬𝐤𝐞_𝐧𝐨𝐛𝐞𝐥𝐩𝐫𝐢𝐬𝐯𝐢𝐧𝐧𝐞𝐫𝐞

𝐡𝐭𝐭𝐩𝐬://𝐧𝐨.𝐰𝐢𝐤𝐢𝐩𝐞𝐝𝐢𝐚.𝐨𝐫𝐠/𝐰𝐢𝐤𝐢/𝐍𝐨𝐫𝐬𝐤𝐞_𝐅𝐨𝐥𝐤𝐞𝐞𝐯𝐞𝐧𝐭𝐲𝐫

Skjønnhetsdronning, jeg?

 

Hei vakre mennesker og velkommen til min blogg!

Endelig har jeg fått landet litt, i min egen kropp og i mitt eget hode.  Jeg kommer fortsatt ikke over hvilket sjokk jeg fikk når jeg åpnet mailen hvor det sto gratulerer og at jeg var deltaker i Miss Norway 2019.  Det er så stort!  Men hvem er jeg?  Jeg er Nikita, ei jente på 20 år fra ei lita bygd her i Åsnes kommune.  Har studert musikk i fire år gjennom både vgs og folkehøyskole.  Gjennom disse årene så har jeg fått gitt ut musikk, blogget om oppturer og nedturer og fått lære livet å kjenne.  Sistnevnte bunner sterkt i hvorfor du leser denne bloggposten akkurat nå.  Jeg har alltid vært aktiv, brent for mote og skjønnhet, og ikke minst hatt et sterkt behov for å uttrykke meg.  Inspirere og motivere andre og være et godt forbilde for de som kommer etter meg, men også for de som har tråkket veien før som kanskje trenger ny energi.  

Mine hjertesaker er likestilling, psykisk helse og kampen mot kroppspresset.  Jeg har alltid vært omringet av sterke og vakre kvinner og jeg er heldig som har hatt det.  Jeg har også vært omringet av sterke og flinke menn, og er like takknemlig for det.  Mitt syn på likestilling er at disse skal ha samme rettigheter i samfunnet, og i hjemmet.  Og vi har kommet et stykke på veien, men det er fortsatt en lang vei å gå.  Hjertet mitt banker sterkt for mental helse og jobben de gjør.  Selv har jeg opplevd ting i livet mitt som har gjort ting tøffere enn jeg noen gang trodde det kunne bli, gang på gang.  Jeg har sett mennesker rundt meg miste barn, foreldre eller en nær venn fordi kampen mot livet ble for tøff.  Jeg har sett folk jeg bryr meg om sperre seg inne fordi der er det trygt.  Mental helse er så mye større enn de fleste tror.  Alle kjemper en kamp ingen vet om og det er så viktig å huske på.  Gi hverandre en klapp på skuldra og vis at de menneskene rundt deg betyr noe og ikke er usynlig.  Ofte skal det ikke så mye til, og når ting blir for tøft, så er det hjelp å få og det er det dessverre mange som glemmer.  Og husk at du ikke er alene!  Og oppi det hele så kommer kampen mot kroppspresset.  Selv har jeg slitt med kontrollen over maten og treningen og fått tre utmattelser på ni år, fordi det har vært for vanskelig å finne en balanse.  

Å komme seg på beina igjen etter tøffe tak krever mye, men man blir så sterk og lærer så mye.  Hadde noen sagt til meg for ti, fem eller bare et halvt år siden at jeg skulle være deltaker i Miss Norway, så hadde jeg aldri trodd på det.  Men hvorfor meldte jeg meg på?  Jeg har alltid hatt mye på hjertet, mye erfaring å dele og alltid hatt et ønske om å være en del av noe større enn meg selv.  I denne konkurransen så får jeg jobbet med rutiner som trening, mat og søvn, tre av de viktigste verdiene i et sunt og friskt liv, uten om kjærlighet og de hverdagslige tingene.  Jeg får en plattform til å kunne jobbe mot de tingene jeg brenner for og mine hjertesaker.  Jeg får et ståsted hvor jeg kan hjelpe mennesker som trenger en dytt på veien eller en hånd å holde i.  Og det er det jeg elsker med denne konkurransen, at du får vist deg som den sterke, uavhengige og kunnskapsrike personen som du er på innsiden, like mye som den man ser med det blotte øyet.  Og jeg liker de verdiene som en Miss Norway står for.  Man skal være et godt forbilde og en sterk representant for landet sitt.  Du kan være den mest skinnende diamant på utsiden, men det hjelper ikke om du ikke skinner like sterkt på innsiden.

Jeg er så spent på tiden fremover og hva som kommer til å skje.  Jeg har alltid vært sikker på hvem jeg er og hvor jeg vil hen i verden, men dette var virkelig det jeg trengte for å komme meg skikkelig på beina og få en boost.  Som overskriften sier:  "Skjønnhetsdronning, jeg?".  Om det kun handlet om vakre kjoler, høye kinnben og smale midjer så hadde jeg aldri meldt meg på.  Endelig kan jeg få lov til å vise omverden hvem jeg er på innsiden, være det beste forbildet man kan være og ta en hver utfordring på veien til å kanskje en dag representere landet mitt på best mulig måte.  Jeg er faktisk ganske stolt og ydmyk for å være en del av dette, mulighetene det gir og jeg gleder meg til tiden fremover. 

Hva er å være vakker?

Skjønnhet er ein av dei mest verdifulle tingene i verden, men mange meiner at den krever mye. Er det virkelig slik,
at å være vakker betyr å være velpleid? Det er vanlig å gjøre seg opp et førsteinntrykk av ein person utifra utseende, det er noko dei fleste gjør. 
Det er lettere å gi best mulig inntrykk av seg selv, når samtalepartneren merker ditt velpleide utseende, ryddig sminke, silkeaktig hår og så videre. 
Derfor, for å se bra ut krever det mye for å tilpasse seg dagens skjønnhets krav. 
Å holde seg i form er ikke så enkelt som det ser ut. Det er ikke bare- innsats, men også tidskrevende i dagens hektiske hverdag.
Skal vi se.. kor mangen prosedyrer krever virkelig skjønnhet? 
 
 
 
-Kropp.
Vi hører over alt at slanke figurer er altid i mote. Derfor strever kver kvinne i større eller mindre grad til det ideelt 90x60x90.
Noen lykkes i dette, andre ikke, men det viktigste er at det er eit mål og derfor driver vi alle med forskellige typer trening, i treningssentre, svømmebasseng osv.
Derfor er det bare med vilje og mål du tvinger deg selv til å oppnå et resultat/mål. 
 
 -Hår.

Drømmen til hver kvinne er luksuriøst hår, som i reklame.Ja, for å oppnå eit slik resultat må vi bruke mye arbeid og kostbare midler som ikke alltid blir effektive som forventet. Selfølgelig er det ein ting å vaske håret med ein «supersjampoo», som vill gi håret styrke, volum, glans.

Og ein anna ting er hårmasker, medisinske prosedyrer, styling osv. Alt det er noe som er et arbeidskrevende og langt prosjekt. 
 
-Negler.
Ideal manikyr og pedikyr er indikatorer om en god smak. Men hva om du ikke kan komme til ein som er profesjonell?
-Behandlinger av negler hjemme er også bra alternativ. Håndbad, forlengelser, noen originale designløsninger-alt det er tilgjengelig. Det er bare til å finna tid.. og ikke minst ønske. 
 
-Hud.
Det mest tidkrevende arbeidet går til huden, i ansiktet, hender, føtter og kropp som krever obligatorisk rekke med kosmetiske behandlinger.
Hendene viser ikke bare kvinnens alder, men også hennes arbeidsplass, derfor trenger dei ekstra mye oppmerksomhet.
Faste  anti-aging prosedyrer, næringsrike ansiktsmasker og ulike håndbad- om alt dette skal eg fortelle videre i min neste blogg innlegg.
 
Ønsker du samarbeid med meg? Ta gjerne kontakt med meg på mail: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
 
 

Girl Child: The Unguarded

Hi everyone! 

I wrote this blog post some months ago when I watched a documentary about girls being raped by one of the employees of an organization called ''More Than Me'', which was created to save vulnerable girls from sexual exploitation in my home country Monrovia Liberia. Let's dive in!

 

October 11 was declared as International Day of The Girl Child in 2012 by the United Nations and has since been observed by people around the world.  The International Day of The Girl Child is a day set aside to highlight the successes of the girl child in a family. On this day, it is also an opportunity for global institutions to address the needs and challenges that girls living in developing and undeveloped countries face on a day to day basis while promoting girls empowerment and the protection of their rights.

People often wonder “why is there a special day set aside to celebrate the girl child?” Hence, I list some reasoning behind the need to have a day devoted to the girl child:

  • School-aged Girls Are Not in School- There are millions of girls around the world who are not in school as of today’s date. Lack of funding, poverty and gender discrimination play a major role in this;
  • Forced Marriage - Every day nine out of ten girls are forced into marriage. Child marriage is rooted in gender inequality, harmful traditions, poverty, religious beliefs and sometimes insecurity;
  • Child Labor- Girls in most third-world countries become breadwinners for their family from an early age, which result in them not experiencing a healthy childhood;
  • Child Pregnancy- this often results from forced early marriage, sexual abuse, and lack of proper Health Care or sexual education;
  • They are Girls- Around the world, there are legal, religious and traditional practices that discriminate against girls having access to basic needs because of their gender.

In a country like Norway, we girls are privileged not to face these difficulties. However, let us remember that there are millions of girls outside of Norway who would do anything to live with the privileges we have as Norwegians.

The documentary

Følg meg på Instagram og gjerne på facebook

Jeg ønsker samarbeidspartnere så hvis dette virker interessant for deg, gjerne kontakt meg på email: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Winnie Tenne Cooper

Påmelding for 2019

Påmelding til Miss Norway 2019 fortsetter. Vi har løpende uttak, og de som blir tatt ut får beskjed på e-post. Vi gleder oss til å se din påmelding.

Beste hilsener fra Susanne Næss Guttorm, Miss Norway 2018

Logg inn

Meld deg på