fbpx

I dag kan du lese om meg på Eikerbladet.no

This is my road to Miss Norway 2019. 

Link til Eikerbladet: https://www.eikerbladet.no

Link til artikkelen: Eikerbladet/EirinTunheim

Følg meg på facebook:https://www.facebook.com/eirintunheimveientilmissnorway2019/

Følg meg på instagram: https://www.instagram.com/eirin_tunheim/

 

 

  1410 Hits
1410 Hits

Fordommer, en uheldig samfunnseffekt - Eirin Tunheim

Mennesket er i en unik posisjon, og noen vil kanskje si at vi er feilplassert. For kun 70,000 år siden var vi sankere og jegere, slik som Neandertalerne og Homo erectus, våre nærmeste slektninger. Vi har forbikjørt dem.

Evolusjonen bygger på at egenskaper utvikler seg over generasjoner i ulike arter, hvilke egenskaper som overføres videre er gjerne dem best tilpasset det aktuelle miljøet som førte til overlevelse av organismen. Over flere generasjoner vil man derfor ha en organisme, en skapning, godt tilpasset overlevelse i det aktuelle miljøet. Hva mennesket angår, har våre evner til å tenke, våre kognitive egenskaper, ført til en rivende utvikling av samfunnet vårt. Denne raske utviklingen av menneskeskapte redskaper, kommunikasjon, jordbruk og infrastruktur har ført til et verdensomspennende komplisert samfunn. Dette har skjedd så raskt at biologien vår, evolusjonen, ikke har klart å holde følge. Økende antall tilfeller av livsstilssykdommer som diabetes og overvekt kan gjenspeile dette, da våre biologiske evner til å lagre mat og lyst på søte smaker var viktig i et samfunn der mat var mangelvare og det var en kamp for å overleve.

I samfunn i dag der mat eksisterer i overflod kan dette gjenspeiles ved økt antall tilfeller av livsstilssykdommer som diabetes/sukkersyke og ekstrem overvekt, men også fordommer – uten at man direkte vil kalle fordommer for sykdommer. Kognitive funksjoner gjør oss egnet til å tenke og reflektere, men også egnet til å uttrykke fordommer. Biologisk er vi innstilt til øyeblikkelig å kunne dømme en persons genetiske og sosiale bakgrunn, samt egenskaper med et raskt blikk. Mennesket er dyktig til å dømme andre på grunn av utseende og deres bakgrunn via assosiasjoner. Assosiasjoner er når det ene fører til det andre, for eksempel visse sanseinntrykk som fører til visse tanker. Et eksempel på en assosiasjon kan være å se et ekorn, man vil straks assosiere en ekorn med en nøtt, og kanskje vil man tenke at ekornet leter etter nøtter dersom det flyr opp og ned en trestamme. Dette hjelper oss til rask og komplisert tenking. Kanskje var vi nødt til å kunne raskt avgjøre om en person var fiendtlig eller ei, om visse bær var spiselige eller ei, og så videre. Enkelte assosiasjoner sitter i ryggmargen, andres læres over tid, fra erfaring og familie. Det er nettopp denne egenskapen som feiler i mange tilfeller i dagens samfunn.

Nå lever vi i relativt trygge samfunn der man ikke umiddelbart tenker på om noe er spiselig eller ei, fiendtlig eller vennlig, derimot eksisterer politi, lover og regler som sørger for dette. Likevel får vi assosiasjoner og tanker av det vi ser, og uheldigvis kan dette føre til uheldige fordommer, ofte i jobbsammenheng/ansettelse, journalistikk og hverdagslige saker. Dette kan være basert på utseende, hudfarge, klesstil, dialekt og lignende. Dette kan forsterkes og forvrenges av media gjennom oppvekst. Hollywoodfilmer, nyheter og reklame som fremstiller visse folkegrupper, religioner, og lignende på enkelte (negative) måter vil påvirke hva man assosierer med dem. Og med mindre man leser eller opplever disse folkegruppene på andre måter enn det man har blitt foret med via media, vil man ikke ha noe annet (positivt) å assosiere dem med. På en annen måte kan man kanskje si at mobbing og fordommer er et individs måte til å beskytte seg selv mot fremmede ideer på. Mennesker og dyr er ofte skeptisk til ting de aldri har sett før eller ikke visste eksisterte. Enten vil det utvikles til aksept eller hat. Vi lever i et multikulturelt samfunn, verden, hvor det eksisterer ulike typer mennesker. Man bør nesten være forpliktet til å lære seg om hverandre, for å kunne forstå hverandre og møte hverandre med forståelse fremfor unødvendig hat. Naturen har skapt oss alle sammen. Alle er annerledes.

Vi er like mye verdt. Vi er avhengig av hverandre. Noe som skiller mennesker fra dyr er muligheten for å samarbeide sammen. Du vil aldri se mer enn 150 sjimpanser i en flokk som lever sammen og samarbeider like godt. Vi har en kognitiv gave og denne kan vi sammen bruke til å skape en endring. Endring som kan redde liv og pleie folk og dyr som trenger hjelp. Fordommer er som læring. Og som hvilken som helst annen læring bør man lære både positive og negative sider ved et tema før man uttrykker seg eller handler på bakgrunn av kunnskapen sin. Man møter ikke opp til en eksamen uten i det minste å ha skumlest gjennom pensum, i hvert fall ikke om du vil bestå. Man har lett for å velge og tro på noe fremfor noe annet, og dette kan være vanskelig å endre over tid, spesielt om familien har samme syn. Men da har du iallfall en sjanse til å lære dine barn eller venner om det du vet. Dette her vil jeg gjerne formidle fram. Vi kan skape en bra verden hvis du velger å leve midt på en rød linje, ikke for mye til høyre eller ikke for mye til venstre.

Try to open your heart and your mind, and your life will be easier.

 

Med vennlig hilsen

Eirin Tunheim

_______________________________________________

Kilder

  • Yuval Noah Harari: Sapiens- En kort historie om menneskeheten, Del 1, 5.opplag, 2018. 

_______________________________________________

Følg meg på facebook: https://www.facebook.com/eirintunheimveientilmissnorway2019/

Følge meg på instagram: https://www.instagram.com/eirin_tunheim/

 

 

  1284 Hits
1284 Hits

Dream high, fly even higher - Eirin Tunheim

     Hva avgjør om man lykkes? Hva er definisjonen på suksess? Henger suksess sammen med hvor fattig eller rik man ble født? Svaret er definitivt nei. Uansett hvor, hvordan og hva du ble født som, vil dette aldri stoppe deg fra å kunne fly skyhøyt. 

(Photo by: Rotsawatt Phokmaneesap)

     Hei mitt navn er Eirin Tunheim. Jeg er en kandidat for Miss Norway 2019. Disiplin og lidenskap er nøkkelen til dette. Jeg ble ikke født perfekt og mener fortsatt at jeg har flere områder jeg kan jobbe med. Å identifisere, godta og forbedre sine svakheter og samtidig trene opp de sterke sidene vil man kunne sørge for kontinuerlig og variert utvikling. Man skal ikke bare se på hva man ikke har, men også hva man allerede har. You already have what you need inside you, everything outside is a gift. Se på alt som skjer i livet som en mulighet til å vokse, til å bli en sterkere og bedre person til i morgen. Du er god nok. Alltid jobb målrettet og strukturert. 

 

      Utfordringene oppstår hele veien. Ingen kriger lever sitt liv uten utfordringer, men spørsmålet er bare hvordan du skal takle disse hindringene til toppen. Jeg tror på dere og jeg tror på meg selv. Selv om ingen hadde tro på meg, hadde jeg meg selv som et forbilde. En dag vil folk se opp til deg! Ha tro på deg selv. Ikke vær bekymret over hvilket nivå du startet på, du blir god en dag hvis du ikke gir opp før du ser lyset. Have passion, have a dream, and you will get what you want. Go for what you really want. 

 

 

Kind regards

Eirin Tunheim

  1243 Hits
1243 Hits

Hvor høyt kan en ballong fly?-Eirin Tunheim

     Per dags dato er fattigdom fortsatt et av verdens største problem uavhengig av kontinent. Selv om verdensøkonomien har vokst mye de siste 100 årene, vokste det kun for de rike. Mens de fattige ble fattigere. Det økonomiske gapet blir større. 

 

     Hei, mitt navn er Eirin Tunheim. Jeg stiller som en kandidat for Miss Norway 2019 hvor jeg vil jobbe målrettet for at verdenssamfunnet skal våkne til en morgen der alle kan utdanne seg. Spesielt i mange utviklingsland i Afrika, Latin Amerika og Asia. Ikke bare på skolebenken, men også gjennom alle typer media og bøker. «Life learning»/livslæring er viktig for at en person skal lykkes både i karriere og personlig liv. Det handler om å forstå og bruke det man har lært videre, slik kan man adaptere teori til de forholdene man bor i. Utdanning er nøkkelen til en bedre verden. Fattigdom og mangel på utdanning henger svært tett sammen. I denne moderne verdenen ønsker jeg sterkt å jobbe for og støtte alle utdanningsplattformer som gir råd og mulighet for barn i mindre velutviklede områder i å utvikle seg selv akademisk. Kunnskap koster penger. På en annen side kan kunnskap også skape penger. Kunnskap gir yngre folk mulighet til å forstå og utvikle ideer og applikasjoner i den virkelige verden. Det er de unge som skal administrere sine respektive land i fremtiden, verden trenger kompetente ledere. Som jeg skrev tidligere, gi for å gi. vi lever i et sted hvor vi går rundt og tenker på hva vi skal spise i morgen, hva vi skal spise i kveld, hva vi skal spise om ti minutter. Når tenker du på dem som ikke vet når neste gang de finner noe å spise? Folk som lider av sult og krig. Deres mål er bare å holde seg i live i dag for å kunne se sola gå opp i morgen. 

                              (Oktober 2013, Bildet er brukt ved tillatelse fra Boorhanool Pre-Primary School)

     I 2013 arbeidet jeg som frivillig i Cape-Town, Sør-Afrika, i en barnehage. Dette kapittelet i livet ga meg mange lærerike og minnerike erfaringer. Jeg pleier fortsatt vennskapet med andre frivillige og lokale jeg møtte der. Alle tok imot meg med et varmt hjerte. Jeg var takknemlig for absolutt alt. Ingenting kunne vært bedre enn det. Hele oppholdet var ikke plassert på en varm seng. Å dra dit alene var som å hoppe ut fra komfortsonen. Ingen ser hva som er på den andre siden av veggen før du knuser veggen for å titte. Det man kunne se var et fortsatt eksisterende klassesamfunn. Er det noe som hindrer folk i å klatre oppover? Er det noe som binder dem fast? Når en ballong flyr av gårde er det hydrogengassinnholdet som avgjør om den fly høy opp, uansett om det er rødt eller blått. En person som flyr, flyr med hjernen full av kunnskap og erfaringer. Uavhengig av personens opphav, foreldre eller utseende.

 

     Fattigdom har ikke bare konsekvenser innenfor økonomi og utdanning, men også helse. Mange lider av alvorlige sykdommer. De har ikke tilgang til et god helsetilbud, når mesteparten krever penger. Vi skal selvfølgelig ikke gi fisk til folk, men lære dem å skaffe fisk. Derfor er det viktig å skaffe dem kunnskap og læring. Med forståelsen i teknologi vil kanskje en menneskegruppe i Savannah kunne lære seg å lage en youtube kanal og tjene ekstra penger. Nok til å kjøpe medisiner til å behandle sykdommer. 

 

Kind regards

Eirin Tunheim

  676 Hits
676 Hits

Introduksjon- Eirin Tunheim

  Livet handler ikke bare om å ta til seg mest mulig, men å gi mest mulig først. På den måten vil ting begynne å komme tilbake til deg. Men gi for å gi, ikke forvent noe tilbake.

 

   Hei, mitt navn er Eirin Tunheim. Jeg er vokst opp i Nedre Eiker, Buskerud. Jeg studerer odontologi ved UiT og studerte tidligere økonomi og administrasjon ved Norges Handelshøyskole som jeg ennå ikke har fullført. Ligger et steinkast unna en bachelorgrad. Ingen er for gammel til å studere. Det viktigste er at man vet hva man virkelig brenner for. Slik at man ikke trenger å jobbe en eneste dag. Everyday hobbies.

   Jeg bestemte meg for å delta i Miss Norway konkurranse for å få en mulighet til å formidle kunnskap om sykdomsforebyggelse spesielt angånde kreft, diabetes, HIV, Hepatitt B virus (HBV), Hepatitt C virus(HCV) og Human Papilloma Virus (HPV) . Ikke minst legger jeg også vekt på LGBT og fattigdom både i Norge og utviklingsland. Med hardt arbeid og disiplin føler jeg meg veldig klar for å representere Norge internasjonalt.

   Jeg legger mye vekt på likestilling uansett kjønn. Vi lever i en multikulturell verden med mange språk, dette krever god kommunikasjon og tillit for fremtidig samarbeid. Alle har en plass i samfunnet. Ingen skal starte med minuspoeng, derimot bør vi all kunne starte fra null. Alle stiller likt og alle skal være behandlet likt. Skjønnhetskonkurranse er ikke bare om ytre, synlig skjønnhet, men inkluderer klokhet og intelligens. Jeg er her for å skape en komfortabelt verden for alle.

   «Selv om det er mange forskjellige mennesker i verden som er ulike både når det gjelder kjønn, alder og utseende, vet vi med en gang at det er et menneske vi møter.»[Platon, 427-347 f.Kr.].

 

Best regards

Eirin Tunheim

  1476 Hits
1476 Hits
Påmelding for 2021

Påmelding til Miss Norway 2020 er avsluttet, og vi har nå satt igang påmelding til 2021. Vi har løpende uttak, og de som blir tatt ut får beskjed på e-post etter at finalen i 2020 er avholdt på sommeren.

Beste hilsener fra Helene Abildsnes, Miss Norway 2019

Logg inn

Meld deg på